Úvod

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 pre voličov ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia je: 

                                                                                                             podatelna@obec-luzany.sk