Úvod

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do Národnej rady SR,

ktoré sa budú konať v roku 2020

 

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

mail:  podatelna@obec-luzany.sk

tel.: 038 5392295