Úvod

O obci

ÚRADNÉ HODINY

administratívny pracovník                                                 starosta obce

Pondelok:                neúradný deň                                           -

Utorok:                     7.30     –     15.00                         19.00  - 20.00

Streda:                     neúradný deň                                            -

Štvrtok:                    7.30     –     15.00                         19.00 – 20.00

Piatok:                     neúradný deň                                            -

 

ÚRADNÉ HODINY KNIŽNICA

            Utorok:                    15.00. – 17.00

Obec ako samostatný územný a samostatný správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.

Rozloha obce: 389,88 ha

 

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb: 221