Úvod

O obci

ÚRADNÉ HODINY

administratívny pracovník                                                 starosta obce

Pondelok:                7:30     -       15:30                                         

Utorok:                    neúradný deň                        

Streda:                    7:30     -       15:30                          7:30   -   9:30                             

Štvrtok:                   neúradný deň                        

Piatok:                    neúradný deň                                 7:30   -   9:30                                        

 

ÚRADNÉ HODINY KNIŽNICA

            Utorok:                    15.00. – 17.00

Obec ako samostatný územný a samostatný správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.

Rozloha obce: 389,88 ha

 

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb: 221