Úvod

O obci

ÚRADNÉ HODINY

administratívny pracovník                                                 starosta obce

Pondelok:                neúradný deň                                           -

Utorok:                     7.30     –     15.00                         19.00  - 20.00

Streda:                     neúradný deň                                            -

Štvrtok:                    7.30     –     15.00                         19.00 – 20.00

Piatok:                     neúradný deň                                            -

 

ÚRADNÉ HODINY KNIŽNICA

            Utorok:                    15.00. – 17.00

Obec ako samostatný územný a samostatný správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.

Rozloha obce: 389,88 ha

Počet obyvateľov k 31.12. 2014 : 204

Kategória Spolu Muži Ženy
Vek od 0-3 rokov 4 4 0
Vek od 4-6 rokov 6 3 3
Vek od 7-14 rokov 16 7 9
Vek od 15-17 rokov 11 5 6
Vek od 18-60 rokov 133 73 60
Vek nad 60 rokov 34 14 20
Spolu 204 106 98