Úvod

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018

 

e-mail adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obec.luzany@mail.t-com.sk

 

 

Zapisovateľ v Obci Lužany:

Beáta Kupcová

Obecný úrad Lužany,  956 07  Lužany 33

Tel:  038 5392295,  0948 689 633

e-mail: obec.luzany@mail.t-com.sk